ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Ο κατάλογος έργων ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Διατηρητέα Κτίρια

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Διατηρητέο, Ι.Δραγούμη 28

Διατηρητέο, Ι.Δραγούμη 28

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ, ΡΕΜΠΕΛΟΥ 1

Διατηρητέο, Εγνατία 54