ΕΠΕΚΤΑΣΗ KASSANDRA PALACE

KASSANDRA PALACE

Η μελέτη αφορά στην επέκταση του συγκροτήματος Kassandra Palace. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν συγκροτήματα διώροφων κτισμάτων με υπόγειο που στεγάζουν σουίτες. Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή μεταξύ των αρχιτεκτονικών στοιχείων (όγκοι, εξώστες, στέγες, δώματα) και την αρμονική ισορροπία μεταξύ των υλικών προσανατολισμένων προς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική (πέτρινη επένδυση, ξύλινα στηθαία και στέγη με κεραμίδια).