πνευματικό κέντρο δήμου Κορυδαλλού-4

πνευματικό κέντρο δήμου Κορυδαλλού

H ιδέα του σχεδιασμού είναι το κτίριο να συμβάλλει στη δημιουργία μιας αυτοδιαχειριζόμενης πολιτιστικής κοινότητας βασισμένης στη συμμετοχή των πολιτών