ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Το κτίριο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Σίνδου, χρονολογίας 1932, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Σίνδου και είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο του Υπουργείου Πολιτισμού.
Η πρότασή μας αφορά την αποκατάσταση των εξωτερικών διατηρητέων όψεων και την παράλληλη στατική ενίσχυση του κτιρίου, προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα. Εκμεταλλευόμαστε τα μεγάλα καθαρά ύψη μεταξύ των ορόφων και προσθέτουμε ένα επιπλέον επίπεδο σοφίτας. Η στέγη υπερυψώνεται και εφαρμόζεται ένα ιδιαίτερο σύστημα ζευκτών που εξασφαλίζει καθαρά ύψη στον εσωτερικό χώρο.


Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψηΠάνος Πανέτσος
Κατασκευαστής
Τοποθεσία
Χρόνος μελέτης2014-2016
Χρόνος κατασκευής