Κοβεντάρειο Κοζάνης

Κοβεντάρειο Κοζάνης

Η μελέτη αφορά στον επανασχεδιασμό του εσωτερικού χώρουκαθώς και την ανάπλαση των όψεων και του προαύλιου του «Κοβεντάρειο» στο κέντρο της Κοζάνης.