Σκίτσο, Μονοκατοικία, Πολύχρονο 1

Σκίτσο, Μονοκατοικία, Πολύχρονο 1