Μονοκατοικία, Πολύχρονο, κάτοψη 1

Μονοκατοικία, Πολύχρονο, κάτοψη 1

Μονοκατοικία, Πολύχρονο, κάτοψη 1