Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα 10

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα 10

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα 10