Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα 9

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα 9

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα 9