Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα 6

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα 6

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα 6