Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα κάτοψη 1

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα κάτοψη 1

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα κάτοψη 1