Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα όψη 2

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα όψη 2

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα όψη 2