Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα όψη 1

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα όψη 1

Οικισμός, εξοχικές κατοικίες Διώνη, Κασσάνδρα όψη 1